Sprawozdania

sprawozdanie finansowe za rok 2018
bilans201807052019

BS201807052019

IF201807052019

RZIS201807052019

ZZF201807052019

Sprawozdania za rok 2018

RB27s2018

RB28S2018

RBN2018

RBZ2018

sprawozdania I półrocze 2018
RBZ062018

RBN062018

RB28S062018

RB27S062018

Sprawozdania za IV 2017

RB_27S 2017
RB_28S 2017
RB-N IV kw 2017
RB-Z IV kw 2017

Sprawozdania za  I półrocze 2015 rok

Rb-27S 2015 sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych (1)

Rb-27S 2015 sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych

RB-28S 2015 sprawozdanie z wydatków budżetowych

RB-34 2015 sprawozdanie z wykonania dochodów własnych

RB-50 2015 sprawozdanie o dotacjach

RB-N 2015 sprawozdanie o stanie należności

Rb-Z 2015 sprawozdanie o stanie zobowiąz

Sprawozdania za  2014 rok

RB27S 2014 sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych

Rb-28S 2014 sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych

RB-34S 2014 sprawozdanie z wykonania dochodów własnych

RB50 2014 sprawozdanie o dotacjach

RB-N 2014 sprawozdanie o stanie należności

RB-Z 2014 sprawozdanie o stanie zobowiazań

 

Sprawozdania za  I półrocze 2015 rok

RB 27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych na 30.06.2014r.

Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych na 30.06.2014r.

Rb-34S Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na dzień 30.06. 2014r.

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności na dzień 30.06.2014r.

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiazań na dzień 30.06.2014r.