O szkole

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie

ul. Główna 20, 67-200 Jaczów

Organ prowadzący: Gmina Jerzmanowa
reprezentowany przez: Wójta Lesława Golbę

Organ nadzorujący: Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
delegatura w Legnicy

 Informacje ogólne o szkole:

Dyrektor szkoły: Wioletta Olejnik

Sekretarz szkoły: Maria Ratajczak